Zawieszenie działalności

Z dniem 12 października 2023 r. działalność Kapeli Czerniakowskiej została czasowo zawieszona.